Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hakkımızda

Sağlık Bilimleri Fakültesi Tarihçe

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Yomra Yerleşkesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde Çocuk Gelişimi, Spor Bilimleri ve Hemşirelik lisans programları ilk kez öğrenci almıştır. 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Ömer Yıldız Yerleşkesinde yeni derslik ve labaratuvarlarla eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Misyon ve Vizyon

Misyon

Sağlık alanında disiplinler arası eşgüdüm ve takım çalışması yapabilen, toplumun sağlığını, gelişimini ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırmacı, evrensel, kültürel, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında bilgi ve beceriye sahip kişileri yetiştirmektir.

Vizyon

Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada sağlık bilimleri eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.