Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN

Dekan

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulma amacı, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda insan gücü yetiştirmektir. Gençlerimize güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında eğitim-öğretim olanakları sağlamaktır.

Trabzon sadece bulunduğu bölgenin değil, Doğu Karadeniz ve Avrasya havzasının sağlık merkezlerinden biri olma yolundadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanında adayların mesleki eğitimle uzmanlık yeteneklerini geliştirmek, kazandığı bu bilgi ve becerileri bölge insanına sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini geliştirme ve iyileştirmede kullanmayı misyon edinmiştir.

Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeydeki kurumlarla işbirliği yaparak dinamik, yeniliklere açık bir eğitim ve hizmet politikası benimsemektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Gül ERTEM

Dekan Yrd. V.